Leeuwarden, appartementencomplex
Meerjarenplanning en begeleiding onderhoud.

Leeuwarden appartementengebouw
Opstellen meerjaren onderhoudsplanning en advies renovatie buitengevels.

     Stiens, appartementencomplexen op twee locaties
     Opstellen meerjaren onderhoudsplanning en bouwkundig advies.