Toepasselijke algemene voorwaarden:

Op alle door Visser Bouwmanagement Fryslân verrichte werkzaamheden is "De Nieuwe Regeling 2011" (herziening 2013) van toepassing. De DNR 2011 is hieronder te downloaden en te printen.

 

Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Visser Bouwmanagement Fryslân onder de DNR 2011 is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Visser Bouwmanagement Fryslân (Markel) wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Visser Bouwmanagement Fryslân m.b.t. het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 201 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2011 tot de opdrachtsom tot een maximum van € 500.000,=. Uitsluitingen in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Schade door overschrijding van de kosten door een foute begroting of prijsberekening en schade als gevolg van een verkeerde tijdsplanning.


Download
DNR 2011
Download hier de DNR 2011
Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pd
Adobe Acrobat document 142.0 KB