• Begeleiding van nieuwbouw, verbouw en renovatie.
  • Begeleiding van groot-  en klein onderhoud.
  • Opstellen meerjaren-onderhoudsplanningen.
  • Verzorgen aanvragen omgevingsvergunning.
  • Uitvoeren bouwkundig tekenwerk.