In mijn werk als onafhankelijk en zelfstandig bouwkundig adviseur, bestaan mijn werkzaamheden onder andere uit het voorbereiden en begeleiden van klein- en groot onderhoud, maar ook uit de voorbereiding en begeleiding van nieuwbouw inclusief de nazorg.
Daarnaast houd ik me bezig met het opstellen van onderhoudsrapportages en meerjaren- onderhoudsplanning en de aanvraag van sloop-, bouw- en of monumentenvergunning behoort eveneens  tot mijn activiteiten. De tekeningen bij de vergunningaanvraag vervaardig ik in AutoCad. In dit softwarepakket vervaardig ik ook tekeningen voor andere doeleinden zoals planvorming, als bestektekening of bijvoorbeeld als onderlegger voor technische installaties of bijvoorbeeld de (her)indeling van een object.
Ik draag zorg voor de hoogst mogelijke kwaliteit van het uit te voeren werk door een gedegen voorbereiding en door intensief bouwtoezicht. In de voorbereiding van het werk beding ik een scherpe prijs. Tijdens het gehele bouwproces, van initiatieffase tot nazorgfase, bied ik inzicht in het proces door een duidelijke presentatie en toelichting.
Deskundig, betrokken en met respect voor de betrokkenen en voor gebouwen en objecten bereik ik in een prettige sfeer het eindresultaat zoals ik dat met de opdrachtgever overeengekomen ben.