Familiehotel Oostermeer
Tekenwerk plattegronden, inventarisatie en advies installatiewerk en bouwkundig advies

Franeker

Planvorming en aanvraag vergunningen voor het wijzigen van de plattegronden en het plegen van onderhoud.